Instalații de apă & canalizare

Construcțiile realizate inteligent sunt ridicate în jurul necesităților reale ale oamenilor. Astfel, spațiile sunt transformate în habitate optime pentru utilizare îndelungată și prietenoase cu mediul înconjurător.

Apa este viață și energie. Apa întreține activitățile de zi cu zi, alimentează economia și susține dezvoltarea fiecărei comunități. INBIT AG construiește, extinde și modernizează rețele de apă și canalizare perfect adaptate la nevoile beneficiarilor, la costuri corecte.

Pentru un transfer eficient de la sursă la consumator sunt necesare sisteme moderne de distribuție a apei, care au capacitatea să transporte volumul de apă necesar în condiții optime,  fără pierderi. INBIT AG execută sisteme eficiente de colectare și furnizare a apelor, fie că sunt destinate consumului casnic sau celui industrial.

Totodată, infrastructura de aducție dezvoltată de inginerii noștri permite o gestiune responsabilă a resurselor de apă, care respectă toate normele ecologice în vigoare. Construcțiile hidrotehnice sunt executate și funcționează astfel fără nici un compromis în ce privește protejarea mediului natural. Astfel, se asigură o exploatare corectă a apei, în deplină siguranță, atât în etapa de alimentare, cât și în cea de deversare.

De asemenea, INBIT AG efectuează lucrări de reabilitare a rețelelor de canalizare responsabile de preluarea apelor pluviale, precum și construcții menite să prevină inundațiile.

INBIT AG execută lucrări hidrotehnice care rezistă în timp și contribuie la bunăstarea comunității beneficiare.

INBIT AG construiește cu responsabilitate. Conform planului, fără compromisuri, cu respect pentru timpul beneficiarului. INBIT AG construiește corect, coerent, calculat. Așa cum este firesc.