Prevenire & stingere incendii

Construcțiile realizate inteligent sunt ridicate în jurul necesităților reale ale oamenilor. Astfel, spațiile sunt transformate în habitate optime pentru utilizare îndelungată și prietenoase cu mediul înconjurător.

Prevenția este primul și cel mai important pas spre siguranță. INBIT AG oferă și pune în funcțiune soluții anti-incendiu moderne și eficiente, care vor crește siguranța spațiului protejat.

Implementarea unor măsuri de preîntâmpinare și combatere a incendiilor este esențială pentru eliminarea riscurilor sau diminuarea pagubelor. Protejarea vieților omenești, a locuinței, a halelor de lucru sau a clădirilor și spațiilor publice necesită sisteme și instalații de detectare, semnalizare și știngere a incendiilor care să fie active și să funcționeze ireproșabil în permanență.

INBIT AG comercializează și montează instalații sprinkler pentru stingere cu apă, hidranți și echipamente de alarmare în caz de incendiu pentru orice tip de construcție sau spațiu. Lucrările de montare respectă integral proiectul și sunt executate potrivit reglementărilor în domeniu, astfel încât sistemele de protecție și instalațiile de stingere să corespundă în totalitate normelor de siguranță specifice incintei în care sunt amplasate.

INBIT AG sporește siguranța oricărui spațiu prin soluții performante de apărare împotriva incendiilor.

INBIT AG construiește cu responsabilitate. Conform planului, fără compromisuri, cu respect pentru timpul beneficiarului. INBIT AG construiește corect, coerent, calculat. Așa cum este firesc.